جستجوی سریع
/ نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران

سی و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

تاریخ برگزاری: 19 لغایت 29 اردیبهشت ماه

زمــان مانده تا پایان نمایشگاه

مهمانان ویژه غرفه مهرسا در نمایشگاه 1403
خانم گیتی خامنه
آقای ایوب آقاخانی
خانم مریم وطن پور
آقای اردشیر منظم
20 اردیبهشت
خانم مریم باقری ساعت حضور 14:00
خانم سمیه حیدری ساعت حضور 16:00
آقای مجتبی کاظمی ساعت حضور 17:30
خانم فردوس سلیمانی فعالیت فرهنگی
21 اردیبهشت
خانم فرمهر منجزی ساعت حضور 11:00
خانم آزاده مزرعتی فعالیت فرهنگی
22 اردیبهشت
خانم زینب صباغ فعالیت فرهنگی
25 اردیبهشت
خانم زینب طاهری ساعت حضور 16:00
خانم نیلوفر سیاری برگزاری مسابقه
26 اردیبهشت
خانم رودابه حمزه‌ای ساعت حضور 14:00
آقای بابک پاییزان ساعت حضور 16:00
27 اردیبهشت
خانم معصومه نفیسی ساعت حضور 15:00
خانم فاطمه خدابنده‌لو ساعت حضور 16:30
28 اردیبهشت
خانم دکتر لیلا کاشانی وحید ساعت حضور 11:00
آقای حمزه خوشبخت ساعت حضور 14:30
خانم فاطمه خدابنده‌لو ساعت حضور 16:30
29 اردیبهشت
آقای دکتر حامد اختیاری ساعت حضور 11:00
خانم دکتر تارا رضاپور ساعت حضور 11:00
0 محصول
ادامه خرید
تایید و تکمیل خرید
مجموع سبد
0 تومان