/ / اعتیاد به الکل ریشه ژنتیکی دارد

اعتیاد به الکل ریشه ژنتیکی دارد

دانشمندان با تحقیق و بررسی طی چند دهه توانستند نقش موثر ژن ها را در اعتیاد به الکل نشان دهند. با یک داروی خاص نمی‌توان اعتیاد به الکل را درمان کرد. اعتیاد به الکل ریشه ژنتیکی دارد / با یک داروی خاص نمی‌توان اعتیاد به الکل را درمان کرد پس از سال‌ها تحقیق و بررسی، محققان موفق شدند تاثیر ژنتیک را در اعتیاد به نوشیدنی‌های الکلی نشان دهند.

بر اساس گزارش دیلی‌میل، طی چند دهه تکثیر و زاد و ولد موش‌های آزمایشگاهی معتاد به الکل و مطالعه روی آنها نقش موثر نزدیک به 930 ژن مختلف را در اعتیاد آنها به الکل نشان دهد.
محققان دانشگاه «پردو» در ایندیانای آمریکا، در این مطالعه با بررسی ژن‌های موش‌های معتاد و سالم نشان دادند که تمامی سلول‌های بدن این موش‌های معتاد برای مصرف بیش از حد الکل پرورش یافته‌اند.
دکتر «ویلیام میر» سرپرست این گروه تحقیقاتی در رابطه با این کشف می‌گوید که تاثیر ژن‌ها در اعتیاد به مصرف الکل به صورت گروهی است به طوری که هر ژن تاثیر اندکی بر تمایل به مصرف الکل دارد و این عملکردهمه‌جانبه‌ آنهاست که اعتیاد را در افراد بوجود می‌آورد.


این موضوع بدین معناست که در این فرآیند نمی‌توان فقط یک ژن را مسئول معتاد شدن فرد دانست.
بر اساس این یافته‌ها، اعتیاد به الکل را نباید ساده گرفت، چرا که به گفته این محققان، فرد معتاد به الکل به یک بیماری مزمن دچار شده‌ و درمان این بیماری ژنتیکی به همین دلیل مشکل است.
با توجه به یافته‌های این تحقیقات باید به این نکته مهم اشاره کرد که نمی‌توان امیدوار بود و انتظار داشت اعتیاد به مصرف نوشیدنی‌های الکلی با یک دارو از بین برود و درمان این بیماری مستلزم شناخت کافی از تمامی ژن‌های درگیر در این ماجراست.  


24 مرداد 1395, 15:00
ارسال دیدگاه
عکس خوانده نمی شود