/ / نوع راه رفتن افراد حاکی از شخصیت آنهاست

نوع راه رفتن افراد حاکی از شخصیت آنهاست

شخصیت شناسی همیشه از موارد جالبی بوده است که همه دوست دارند به آن مسلط باشند و به راحتی بتوانند اخلاق و رفتار طرف مقابل خود را پیش بینی کنند در این مقاله شما را با شناسایی شخصیت افراد از طریق طرز راه رفتن آنها آشنا می‌کنیم.

نحوه راه رفتن شما، نه تنها برخی ابعاد شخصیتی شما را نشان میدهد، بلکه حس و حال فعلی شما را نیز به نمایش میگذارد. اگر حس خوبی داشته باشید، راه رفتن شما نیز این انرژی را نشان خواهد داد و سرعت قدم زدن شما بیشتر خواهد شد.

حرکت سریع و بیش از حد پاها در هنگام راه رفتن پرخاشگری را نشان می‌دهد.
نیام ساتچل سرپرست این تحقیق اظهار کرد: حرکت طبیعی بدن در هنگام راه رفتن محوری است به طوری که با پای چپ سمت چپ بدن و با پای راست سمت راست بدن حرکت می‌کند و لگن خاصره با حرکت پاها به جلو حرکت می‌کند، در حالی که شانه چپ به سمت عقب و شانه راست تعادل ایجاد می‌کند اما در افراد پرخاشگر این چرخش بیشتر است.
در این تحقیق 29 شرکت‌کننده با تعیین شخصیت توسط محققان حضور داشتند. آنان با استفاده از فناوری حرکت و با استفاده از سرعت طبیعی تردمیل راه رفتن شرکت‌کنندگان را کنترل کردند.

محققان حرکت قفسه سینه، لگن خاصره و سرعت گام‌ها را نیز بررسی کردند.

نتایج نشان داد افراد پرخاشگر دارای حرکات بالاتنه و پایین تنه بیشتر هستند و متکبرانه گام برمی‌دارند.
همچنین افراد برون گرا و بشاش حرکت لگن خاصره کمتری دارند، البته افراد خلاق حرکات کمتری داشته و قدری متکبرانه گام بر می‌دارند.
وی در ادامه افزود: شواهد تجربی آشکار می‌کند حرکت پاها و بدن افراد در هنگام راه رفتن بازگو کننده شخصیت آنهاست. تشخیص ارتباط بین حرکت بیولوژیکی و مقصود افراد پرخاشگر موجب پیشگیری از ارتکاب جرم خواهد شد.


530 بازدید 11 مهر 1395, 15:46
پیام سیستم
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.