/ / اضطراب شغلی باعث پرخوری می‌شود

اضطراب شغلی باعث پرخوری می‌شود

این مطالعه شامل دو تحقیق بود که در بین ۲۳۵ نفر در چین انجام شد. مطالعه اول شامل ۱۲۵ شرکت‌کننده از پنج شرکت فناوری اطلاعات چینی و مطالعه دوم شامل ۱۱۰ نفر از کارمندانی بود که با مشتریان درگیر بودند.
نتایج بررسی‌ها نشان داد، کارکنان در هر دو مطالعه بعد از یک روحیه منفی ناشی از روز کاری پر استرس، تمایل به خوردن غذاهای ناسالم داشتند.
محمققان دانشگاه ایلینویز اظهارکردند: گاهی اوقات خوردن به عنوان یک راه برای از بین بردن و کنترل خلق و خوی منفی استفاده می‌شود. افراد به طور غریزی از احساسات ناخوشایند اجتناب می‌کنند.


علاوه بر این، افرادی که خواب خوب شبانه دارند، تمایل به خوردن مواد غذایی بهتر بعد از استرس کاری خواهند داشت. خواب خوب می‌تواند افراد را در مقابله با استرس و خوردن کمتر مواد غذایی ناسالم ایمن کند.
این بررسی در نشریه Applied Psychology منتشر شده است.


95 بازدید 15 تیر 1396, 16:29
ارسال دیدگاه
عکس خوانده نمی شود